Tuyển dụng 01 Bác sĩ chuyên khoa Da liễu + 01 Bác sĩ CK Mắt: - Yêu cầu: + Trình độ: Tốt nghiệp BS đa khoa
Vị trí: Điều dưỡng Số lượng: 02 người Mô tả công việc: