KHOA DƯỢC

  1. Lịch sử hình thành

Cùng với sự hình thành, phát triển của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Dược được thành lập, với nhân lực còn hạn chế song công tác quản lý luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời cung ứng thuốc, vắc xin sinh phẩm y tế, hóa chất, vật tư y tế, phục vụ tốt công tác phòng bệnh,  khám chữa bệnh, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội và nhân dân.

  1. Chức năng, nhiệm vụ
  1. Chức năng

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, vắc xin sinh phẩm y tế – hóa chất – vật tư y tế có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

  1. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, chủng loại cho nhu cầu phòng, điều trị bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập, cấp phát thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho nhu cầu khám,chẩn đoán, điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Đầu mối tổ chức triển khai công tác đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc  GSP "Thực hành tốt bảo quản thuốc".

- Thực hiện công tác dược, cung cấp cập nhật  thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc ADR.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong Bệnh viện.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, là cơ sở thực hành về dược.

- Phối hợp với khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong Bệnh viện.

- Tham gia chỉ đạo tuyến

- Tham gia hội chẩn, đào tạo khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc Bệnh viện theo đúng quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao, hóa chất trong bệnh viện.

III.    Tổ chức nhân sự đương nhiệm

Với đội ngũ cán bộ Khoa Dược- Bệnh viện ĐHQGHN còn khá trẻ về tuổi đời nhưng lại giàu nhiệt huyết, tận tâm tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với nghề, hoạt động trên phương trâm “ Tận tâm, tỉ mỉ, an toàn, hợp lý và hiệu quả ”. Nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Giám đốc đã giao cho.

THS.DS NGUYỄN HỮU NAM

Phó trưởng khoa

DS ĐH ĐỖ THỊ DUNG

Nội dung đang cập nhật !

DS ĐH NGUYỄN THỊ THU TRANG

Nội dung đang cập nhật !

DS ĐH NGUYỄN THỊ HOA

Nội dung đang cập nhật !

DS ĐH PHẠM NGỌC PHÚC

Nội dung đang cập nhật !

THS NGUYỄN HOÀNG KIM DIỆU

Nội dung đang cập nhật !

Ảnh banner