1. Lịch sử hình thành:

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội (Hospital of Vietnam National University, Hanoi - tên viết tắt VNU Hospital) được thành lập từ năm 2011 và đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị. Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong các Bệnh viện đại học, mô hình mới về đào tạo, nghiên cứu kết hợp với cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, thuộc hệ thống khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

2. Mục tiêu

Trở thành Bệnh viện đào tạo trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội; cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I vào năm 2020, hạng đặc biệt vào năm 2025; từng bước tiếp cận tiêu chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Châu Á và thế giới, chủ động hội nhập quốc tế vào năm 2030.

3. Quy mô Bệnh viện

Bệnh viện có quy mô 1000 giường bệnh (Giai đoạn 1 quy mô 100 giường bệnh tại cơ sở của ĐHQGHN ở nội thành Hà Nội; Giai đoạn 2 có quy mô hoàn chỉnh tại cơ sở của ĐHQGHN ở Hòa Lạc).

4. Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi
4.1. Sứ mệnh

Đào tạo thực hành nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài dựa vào nghiên cứu trong trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực kết hợp cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đóng góp tích cực trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học y dược Việt Nam, từng bước tiếp cận và chủ động hội nhập quốc tế.

4.2. Tầm nhìn đến 2030

Trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị theo cá thể, thay thế, cấy ghép; được xếp hạng ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực. Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và động lực phát triển nền khoa học sức khỏe của đất nước.

4.3. Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Sáng tạo - Tận tụy - Phát triển bền vững.

4.4. Khẩu hiệu hành động

Chất lượng đỉnh cao dựa vào tri thức và hợp tác (Excellence quality through Knowledge and collaboration).

5. Hoạt động hiện nay

Việc khám chữa bệnh ngoại trú (bao gồm cả khám bảo hiểm và dịch vụ), khám sức khỏe định kỳ, khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các đơn vị trong nước và người nước ngoài được Bệnh viện giao cho Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh (Phòng khám trực thuộc Bệnh viện). Hiện nay, Phòng khám Đa khoa 182 Lương Thế Vinh phục vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 45.000 Cán bộ, Giảng viên, Học sinh, Sinh viên trong hệ thống ĐHQGHN và khu vực dân cư lân cận. Phòng khám Đa khoa 182 Lương Thế Vinh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng và giao cho Bệnh viện ĐHQGHN quản lý. Ngày 22/07/2013, Bộ y tế đã thẩm định, cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh theo Giấy phép số 02/BYT-GPHĐ; và phê duyệt danh mục 494 kỹ thuật chuyên môn đối với Phòng khám đa Khoa 182 Lương Thế Vinh trực thuộc ĐHQGHN theo Quyết định số 2631/QĐ-BYT ngày 22/07/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế.